YK9 Taşıyıcı İskele

  • 1 sistem – 3 farklı uygulama alanı
  • Masa Kalıbı
  • Döşeme İskelesi
  • Merdiven Kulesi

Bütün bu 3 tür uygulamada da ana ele- manlar; uygun çerçeve ve uygun bir çapraz bağlantıdır.

Bu ana elemanların yanı sıra, döşeme iskelesi için iskele ayar vidası, başlıklar  ve alt tabla veya merdiven kulesi için merdiven gibi aksesuarlarla sistem tamamlanır.

  • YK9 Masa Kalıbı

Çerçevelerin değişik uygulamaları ve farklı çapraz bağlantılar ile hem her türlü planda hem de  farklı yükseklik-lerde masa kalıpları rahatlıkla çözülür

  • YK9 Döşeme İskelesi

Hafif asmolen döşemeler-den, 200cm kalınlığındaki yerinde dökme köprü döşe-melerine kadar, 3m kat yük-sekliğinden 50m yüksekteki  viyadük  başlık kirişlerine kadar YAPSAR ismi ile gü-venle beton dökümüne ola-nak verir. Farklı döşeme kalınlığı ve kotlarında farklı çözüm şekilleri ile tek başına yeterli bir sistemdir.

  • YK9 Merdiven Kulesi

YK9 merdiven kulesi, şantiyede güvenli bir ulaşım sağlar. Önceden yerde monte edilmiş ünitelerle 100m yüksekliğe kadar kurulabilir.