H20 Panel

H20 Panel Sistem elemanlarını temel olarak dört  ana başlık altında toplayabiliriz

  • Yüzey elemanı – Plywood
  • Dikey destek – H20 Ahşap Kiriş
  • Yatay destek – SZR Kuşaklar
  • Akseuarlar – Sistemin kullanım amacına göre değişiklik gösteren montaj, ankraj ve iş güvenliği için gerekli çeşitli elemanlar

Tasarım için belirlenen taze beton basıncına göre plywood cins ve kalınlığı, bu plywood tipine göre gerekli H20 Ahşap kiriş eksen aralığı belirlenir.

Daha sonra H20 Ahşap Kiriş sehim hesabına göre SZR Kuşakların yatay olarak dizilimi ve eksen aralığı belirlenir.

SZR Kuşakların sehim hesabına göre de ankraj çubuklarının (tie-rod) yerleri belirlenir.

Tie-rod çubuklarının çekme dayanım kontrolü de yapılarak tasarım hesabı sonlandırılmış olur.

Tasarımın hesabının sonucuna  ve sistemin kullanım şekline göre H20 Kilit, H20- H20 Ek Elemanı, Vinç Askısı, Payandalar, Çalışma Konsolu gibi elemanlar eklenerek sistem kullanıma hazır hâle getirilmiş olur.